Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine www.empera.hr sastavljeni su sukladno Zakonu o trgovini i Zakonu o zaštiti potrošača, te Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
Zadržavamo pravo izmjene općih uvjeta.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (u daljem tekstu Opći uvjeti) prije online kupovine na web stranici www.empera.hr i Empera prodajnim aplikacijama za android i iOS uređaje. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima poslovanja te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove web stranice.

Ovim se Općim uvjetima uređuju odnosi između Kupca i Empera digital, obrta za trgovinu i usluge, vl. Goran Čelar, Borovo, Vladimira Nazora 18, OIB 74088715494 (u daljem tekstu EMPERA) u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana za korištenje web-trgovine www.empera.hr, Facebook i Instagram stranicu Empera.hr, te Empera mobilne aplikacije za android i iOS uređaje.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u slučaju kupovine putem www.empera.hr, te Facebook i Instagram stranice EMPERA te prodajnih aplikacija za android i iOS uređaje.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Empera digital obrta za trgovinu i usluge sklopljen je u trenutku kada EMPERA zaprimi narudžbu tj. elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu.

Empera digital, obrt za trgovinu i usluge specijaliziran je za uslugu posredovanja u trgovini između Dobavljača (Proizvođač ili veletrgovac) i Kupca. Empera obrt za trgovinu i usluge ne uvozi robu niti posjeduje fizičko skladište (lager). Robu kojom EMPERA posreduje, Dobavljač izravno dostavlja Kupcu.

EMPERA naplaćuje svoju USLUGU POSREDOVANJA pri kupnji između Dobavljača i Kupca. Ova usluga uračunata je u krajnju cijenu proizvoda i za kupca ne postoji nikakvi dodatni ili skriveni troškovi.

Opisi proizvoda i fotografije na stranici Empera.hr uglavnom su izvorno preuzete informacije prodavača-dobavljača s inozemnih Internet trgovina te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi.

Empera posluje sa više dobavljača iz cijele Hrvatske, Europe i cijelog svijeta (Turska, Francuska, Kina, Velika Britanija, Italija, Singapur, SAD…)

S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boja proizvoda od strane ljudskog oka i slično, Empera.hr ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih korisnik vidi na zaslonu svog monitora, mobilnog telefona ili drugih uređaja.

Svi oglasi i informacije vezani uz predmet kupoprodaje dolaze od stranih prodavatelja, koji su isključivo odgovorni za sadržaj oglasa, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na web stranici www.empera.hr te Empera prodajnim aplikacijama za android i iOS uređaje. Isključena je svaka odgovornost EMPERA obrta za trgovinu i usluge za sadržaj oglasa na web stranici www.empera.hr, kao i facebook i instagram stranici Empera.hr te Empera prodajnim aplikacijama za mobilne uređaje.

Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba. Prihvaćanjem Općih uvjeta potvrđujete da ste ili stariji od 18 godina života ili maloljetnik s potpunom poslovnom sposobnošću, i da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova.

Za postupanje koje nije u skladu s ovim odredbama EMPERA ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupovinom na stranici www.empera.hr, Facebook i Instagram stranici Empera.hr i Empera prodajnim aplikacijama za android i iOS uređaje sklapate ugovor gdje obrt koji je specijaliziran za posredovanje u kupnji putem interneta “Empera Digital, obrt za trgovinu i usluge” osigurava Vašu transakciju dok proizvod nije isporučen na Vašu adresu.

Za svaki proizvod je priložena tablica sa izraženim dimenzijama u centimetrima, ukoliko se dobro izmjerite krojačkim metrom te na osnovu toga naručite proizvod sa istim ne bi trebali imati problema. Za svaki proizvod vidjeti tablicu među slikama proizvoda. Proizvod se može zamijeniti ili zatražiti povrat novca samo ukoliko postoji defekt (rijetko, gotovo nikada) ili postoji odstupanje u odnosu na zadane dimenzije, razlika u odnosu na predstavljeni proizvod na stranici (tada trošak povrata ili zamjene snosi Empera.hr odnosno obrt “Empera Digital”.

Proizvod je moguće zamijeniti ukoliko ste krivu veličinu naručili ili ne navodeći za to razlog, tada trošak povratka dobavljaču od koga je roba isporučena je obvezan podmiriti kupac.

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.

Veličine treba birati isključivo MJERENJEM svojih dimenzije (poprsja, ramena, stopala itd). Veličine se NE biraju po prijašnjim iskustvima nego su za svaki proizvod drugačije.

Ukoliko ste naručili više od jednog proizvoda to u većini slučajeva podrazumijeva da će proizvodi stići odvojeno jer se često radi o različitim dobavljačima. Proizvodi će stići, samo svaki zasebno.

Ukoliko klijent ne preuzme proizvod a isti se vrati na distributivno mjesto, postoje dvije moguće opcije koje klijent može iskoristiti. Povratak novca umanjen za slanje proizvoda na klijentovu adresu ili da se novi proizvod naruči, tada je potrebno da klijent plati ponovo poštarinu. Dolazak proizvoda na adresu se potvrđuje brojem za praćenje koji se šalje klijentu na zahtjev kako bi provjerio na pošti ili njihovim službenim stranicama za praćenje proizvoda.

Poštarina za sve proizvode je besplatna, odnosno ona je već uključena u cijenu svakog proizvoda.

Uobičajeno vrijeme dostave kupljenih proizvoda je 10-20 radnih dana. 

Uobičajeno vrijeme dostave je vrijeme u kojem pristiže preko 90% naših pošiljki.

Krajnji rok dostave je 60 radnih dana.

Proizvod je ponekad moguće čekati 60 radnih dana u slučaju nacionalnih praznika, blagdana ili zbog povećanog prometa na poštama, te otežanog rada logističkih službi u međunarodnom poštanskom prometu. Krajnji rok dostave je vrijeme nakon kojeg će se kupcu isplatiti povrat uplate ukoliko ne zaprimi svoju pošiljku.

U slučaju proglašenja izvanredne situacije (Rat, poplave, zemljotresi, epidemije i druge katastrofe globalnih razmjera koje mogu značajno utjecati na vrijeme dostave, dostava pošiljke može potrajati do najviše 90 radnih dana od dana nastupanja izvanredne situacije. U slučaju da kupac ne primi pošiljku u tom periodu Empera Digital izvršiti će povrat uplate za artkal/artikle koji kupcu nisu dostavljeni zbog okolnosti uzrokovanih nastupom izvanredne situacije.

Ukoliko ste zaprimili krivi artikl (artikl je potpuno druge boje, potpuno drugi proizvod) vršimo puni povrat sredstava na Vaš račun ili Vam naručujemo novi artikl u dogovoru s Vama koji morate pričekati novih 10-20 radnih dana.

Ukoliko Vam proizvod uopće nije stigao u navedenim rokovima (60 radnih dana), a dotični proizvod nema broj za praćenje, vršimo povrat novca na Vaš račun ili Vam se šalje novi proizvod koji dobivate u idućih 12-30 radnih dana. Postoji mala mogućnost kašnjenja pojedinih paketa.

Svi eventualni povrati novca se vrše putem našeg poslovnog računa na Vaš račun u banci.

Empera.hr zadržava puno pravo u bilo kojem trenutku stornirati narudžbu, samim time se obvezuje da će u propisanom zakonskom roku izvršiti puni povrat novca.

CARINA: Ukoliko klijent zaprimi poziv od carine da je potrebno da dostavi račun za plaćeni proizvod, potrebno je da nam se obrati te od nas zatraži račun kako bi isti mogao proslijediti carini.

POŠTARINA za sve narudžbe na Emperi je besplatna. Ne postoje dodatni ili skriveni troškovi za krajnjeg kupca osim cijene istaknute na stranici proizvoda.

PRAVO NA RASKID UGOVORA

Pravo kupca na raskid ugovora i rokovi za raskid ugovora (izvod iz Zakona o zaštiti potrošača):

Članak 72.

(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Rok za raskid ugovora ako potvrda prethodne obavijesti nije dostavljena – Članak 73.

Članak 73.

(1) Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora sukladno članku 57. stavku 1. točki 8. ovoga Zakona, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka za raskid iz članka 72. ovoga Zakona.
(2) Ako je trgovac dostavio potrošaču obavijest iz stavka 1. ovoga članka u roku od 12 mjeseci, računajući od rokova određenih u članku 72. ovoga Zakona, pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona prestaje po isteku 14 dana od dana kada je potrošač primio tu obavijest.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 74.

(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.
(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.
(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.

Učinak jednostranog raskida ugovora

Članak 75.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.
(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.
(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.

Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 76.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 77.

(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

(7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.

(8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

(9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 79.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Članak 105.

(1) U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
(2) Postupak pred sudovima časti iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
(3) Mirenje pred centrima za mirenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i ne uključuju porez na dodanu vrijednost.

EMPERA svoje usluge i proizvode naplaćuje isključivo u hrvatskim kunama, jedina relevantna cijena u smislu naplate proizvoda i usluga od strane EMPERE je ona izražena u hrvatskim kunama. Ukoliko kupujete iz inozemstva, odnosno plaćate platnom karticom u drugoj valuti cijena ovisi isključivo o trenutnom odnosu tačejava između odabrane valute i hrvatske kune u trenutku zaključivanja kupovine koji zaračunava banka izdavatelj kartice.

EMPERA može odrediti određene popuste na kupovinu koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

AUTORSKA PRAVA

Stranica polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava stranice i podložno je tužbi.

PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA I USLUGE

EMPERA zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obaveze prethodne najave.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

EMPERA kao posrednik prilikom prodaje ne odgovara za štetu nastalu kao razlog što se krajnji kupac oslonio na informacije dane na www.empera.hr, Facebook i Instagram stranici Empera.hr, Empera prodajnim aplikacijama za android i iOS uređaje ili webu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja izvršit će se u hrvatskoj valuti. Naplaćeni iznos na vašem računu kreditne kartice pretvara se u lokalnu valutu prema tečaju asocijacije kartičara.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca:

 • Ime i prezime
 • E-mail
 • Telefon
 • Adresa
 • Mjesto
 • Poštanski broj
 • Država
 • Vrsta kartice
 • Broj kartice
 • Vrijeme trajanja kartice
 • CVV kod kartice

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Izjava o korištenju WSPay-a

Empera koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Uvjeti poslovanja posljednji put ažurirani 23.06.2020.