EMPERA.HR

ZAKONSKO PRAVO RASKIDA UGOVORA

Pravo raskida Ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72, svaki je potrošač u mogućnosti raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Razdoblje raskida Ugovora isteći će nakon 14 dana od dana kad ste vi ili treća osoba koju ste naveli, osim prijevoznika, stekli fizički posjed robe ili u slučaju više artikala iz jedne narudžbe dostavljenih odvojeno, nakon 14 dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste naveli, osim prijevoznika, stekli fizički posjed posljednjeg artikla iz narudžbe.

REKLAMACIJE

Reklamacije je moguće ostvariti ukoliko ste:

  1. primili ste proizvod s oštećenjem
  2. primili ste potpuno drugačiji proizvod od naručenog
  3. Ukoliko proizvod nije stigao u roku od 60 radnih dana koliko je maksimalno predviđeno vrijeme dostave definirano uvjetima poslovanja.

Za reklamaciju proizvoda, potrebno je ispuniti obrazac za raskid ugovora priložen na dnu stranice.

Po primitku vaše reklamacije, proslijediti ćemo isto dobavljaču koji je proizvod poslao i zatražiti povrat novca.

Ukoliko dobavljač odobri reklamaciju, bit će vam napravljen ukupan ili djelomičan povrat uplaćenoga iznosa. Ukoliko dobavljač ne odobri reklamaciju, a mi smatramo kako je reklamacija važeća, vratit ćemo Vam dio uplaćenoga iznosa za naručeni proizvod.

Da biste ostvarili pravo na raskid ugovora, možete se obratiti EMPERA DIGITAL obrtu za trgovinu i usluge (u daljem tekstu EMPERA) slanjem e-poruke na empera-info@mail.com, putem kontakt obrasca na našim stranicama ili pismenim putem sa svojom odlukom o raskidu ovog Ugovora nedvosmislenom izjavom (npr.: pismo poslano poštom ili e-poštom). Možete se koristiti priloženim uzorkom obrasca za raskid Ugovora, no to nije obavezno.

Kako bi zadovoljili rok raskida Ugovora, dovoljno je da nam prije isteka razdoblja raskida Ugovora pošaljete dopis u vezi ostvarivanja svojih prava raskida.

Učinci raskida Ugovora

Ako se odlučite raskinuti Ugovor, vratit ćemo vam sve primljene uplate, uključujući troškove dostave (osim za dodatne troškove koji nastanu zbog vašeg izbora načina isporuke, a koji se razlikuje od običnog načina isporuke koji nudimo), bez ikakvih odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma raskida Ugovora, odnosno u roku 14 dana od odobrenja dobavljača za povrat novca.

Taj ćemo povrat novca izvršiti istim sredstvom plaćanja kojim ste se vi koristili za prvobitnu transakciju ukoliko je to moguće, ili ćemo u dogovoru s vama donijeti odluku i izvršiti povrat na račun koji vi želite. U svakom slučaju vi nećete snositi nikakve naknade kao posljedicu tog povrata.

Potrebno je vratiti ili isporučiti robu bez odgode, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kada ste nam dostavili svoj dopis o raskidu Ugovora.

Vi odgovarate za eventualnu umanjenu vrijednost robe samo kad je ona posljedica rukovanja robom koje prelazi okvir potreban da bi se utvrdila narav, karakteristike i funkcioniranje robe.

UGOVORNO PRAVO RASKIDA UGOVORA PRAVO NA RASKID UGOVORA U SLUČAJU NEISPORUKE PROIZVODA

Kupac ima pravo na raskid ugovora u slučaju neisporuke proizvoda ako je prijavio kašnjenje dostave na vrijeme. Kašnjenje dostave se prijavljuje do 42. dana (maksimalno do 44. dana) od datuma plaćanja.

Razlog zbog kojeg je kupac dužan u tom periodu prijaviti kašnjenje u dostavi je što servisi preko kojih EMPERA posreduje ne uvažavaju naknadne reklamacije iako rok dostave može biti dulji.

Kupac je nakon isteka krajnjeg roka dostave dužan pisanim putem prijaviti kašnjenje kako bi tvrtka EMPERA izvršila povrat novca ili ponovno slanje proizvoda.

PRAVO NA POVRAT NOVCA

Hoće li krajnji kupac ostvariti povrat novca za naručeni proizvod ispunjenom reklamacijom prvenstveno ovisi o dobavljačima.
EMPERA je i u ovim slučajevima posrednik i reklamira dostavu i proizvode u ime krajnjeg kupca.

EMPERA potražuje sredstva od dobavljača na račune tvrtke. Nakon konačne odluke krajnjeg kupca prosljeđuje vraćeni novac na račune krajnjeg kupca.

EMPERA DIGITAL savjetuje klijente u vezi reklamacija te obavlja kompletan proces reklamacije dobavljačima u ime krajnjeg kupca. EMPERA se obavezuje postići maksimum za krajnjeg kupca oslanjajući se na znanje, pravila internet kupovine, iskustvo i ugled među dobavljačima.

Ukoliko je proizvod krajnjem kupcu neodgovarajuće veličine, zbog pogrešnog mjerenja, dobavljači neće uvažiti reklamaciju.
Ukoliko proizvod ne odgovara kupcu po sastavu, kvaliteti, nijansi boje ili nekog drugog razloga navedenog u opisu proizvoda reklamacija od strane dobavljača neće biti uvažena.

Ukoliko se krajnji kupac oslonio samo na slike proizvoda prilikom kupnje i reklamacije, dobavljači neće uvažiti povrat novca.

U gore navedenim slučajevima EMPERA ne snosi odgovornost za eventualno nezadovoljstvo kupca proizvodom, uslugom ili definiranim vremenom dostave, ali će učiniti sve kako bi u dogovoru s kupcem pronašli adekvatno rješenje koje će zadovoljiti kupca a neće biti na štetu EMPERE.

Krajnji kupac bez ikakvog razloga može vratiti proizvod dobavljaču koji mu je isporučio naručeni proizvod. Sve eventualne troškove slanja snosi kupac. Proizvod koji se vraća dobavljaču mora biti nekorišten te u originalnom pakiranju. Kupac ima pravo na povrat novca nakon što dobavljač primi paket.

Ukoliko krajnji kupac želi ostvariti privilegiju povrata novca preko EMPERE može to prijaviti to putem kontakt obrasca na stranicama ili slanjem e-pošte na adresu: empera-info@mail.com, sa potrebnim podacima.

Krajnji kupac je dužan vratiti proizvod dobavljačima (ukoliko želi reklamirati proizvod) kako bi ostvario povrat novca. Dobavljači ponekad mogu pristati na povrat novca bez slanja proizvoda nazad no to ovisi isključivo o dobavljaču.

EMPERA se obavezuje povrate novca od dobavljača proslijediti krajnjem korisniku u što kraćem roku koji ne smije biti duži od zakonskog roka od 14 dana.

ADRESA I NAČIN POVRATA PROIZVODA

Kako tvrtka EMPERA DIGITAL, obrt za trgovinu i usluge u ulozi posrednika posreduje sa raznim dobavljačima iz stranih zemalja (SAD, Kina, Singapore, Italija, Španjolska, Hong Kong, itd.), adresu dobavljača za vraćanje proizvoda dobit ćete nakon što nam pošaljete zahtjev za raskidom ugovora.

Troškove povrata proizvodima dobavljačima snosi krajnji kupac. Dobavljač, kao ni posrednik EMPERA DIGITAL, obrt za trgovinu i usluge, nije dužan snositi troškove povrata roba.

Proizvode je potrebno vratiti putem Hrvatske Pošte na adresu koju ćemo kupcu proslijediti ukoliko se odluči na povrat proizvoda.
Proizvode je obvezno poslati kao preporučenu pošiljku sa mogućnosti praćenja iste pošiljke u inozemnom poštanskom prometu.
Cijena slanja ovisi o masi proizvoda, a važeći cjenik možete pronaći ovdje.

Obrazac raskida ugovora možete preuzeti ovdje: DOC, ODT, PDF

Za rješavanje online spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova